Synbiotyk bliski ideału

Czym są synbiotyki?

Synbiotyk = żywe kultury bakterii + składnik odżywczy
Synbiotyk jest połączeniem żywych kultur bakterii ze składnikiem odżywczym. Synbiotyki pomagają w odbudowie prawidłowej mikroflory przewodu pokarmowego.

Co to są żywe kultury bakterii zawarte w synbiotyku?

Żywe kultury bakterii to wyselekcjonowane szczepy dobrych bakterii, które po spożyciu sprzyjają utrzymaniu prawidłowego działania przewodu pokarmowego.

Definicja probiotyku wg FAO/WHO
Żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystne skutki zdrowotne.

Definicja Fuller.:Gut 1991; 32: 439-42
Żywe mikroorganizmy, które po spożyciu wywierają korzystny wpływ na organizm gospodarza poprzez poprawę równowagi mikroflory jelitowej

Jakie bakterie można uznać za dobroczynne ?

Do najbardziej popularnych szczepów należą:
• Bakterie produkujące kwas mlekowy z rodzaju: Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus
• Niepatogenne drożdże z rodzaju Saccharomyces boulardii

Co to są substancje odżywcze wchodzące w skład synbiotyku?

Nie podlegające trawieniu składniki pożywienia, które selektywnie pobudzają wzrost lub aktywność wybranych szczepów bakterii jelitowych, a poprzez korzystną zmianę jej składu wpływają na poprawę stanu zdrowia gospodarza
GR.Gibson, M. Roberfroid .J. Nutr. 1995:125:1401-12

Od czego zależy skuteczność żywych kultur bakterii?

Skuteczność żywych bakterii zależy od następujących czynników:

  • ilość CFU (colony forming unit) szczepów bakterii w 1 kapsułce, czyli od ich ilości w jakiej się namnożą
  • zastosowanej technologii ich ochrony przed niszczącym działaniem kwasu solnego w żołądku

Minimalna dzienna dawka terapeutyczna żywych szczepów bakterii wynosi 106-109 CFU
Prof. Hanna Szajewska
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Klinika Pediatrii

Czy Twój preparat spełnia wymagania synbiotyku bliskiego ideału?


* Badanie porównawcze „in vitro” stabilności i dezintegracji kapsułek wykonanych w technologii MURE® (Multi Resistant Encapsulation) z innymi kapsułkami zawierającymi probiotyki, w warunkach symulujących środowisko żołądka. Dr hab. med. Jacek Piątek, Katedra Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
** Oznaczenie zdolności adhezyjnej bakterii zawartych w złożonym preparacie probiotyku do kultury nabłonka jelitowego Caco-2. Prof. dr hab. med. Jacek Piątek, Katedra Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
***Badanie porównawcze „in vitro” kinetyki wzrostu kolonii bakteryjnych zawartych w preparacie MULTILAC® z wybranymi probiotykami dostępnymi na rynku. Prof. dr hab. med. Jacek Piątek, Dr med. Magdalena Gibas-Dorna, Katedra Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.